Asal-Usul Jaipongan Di Daerah Jawa Barat

Gugum Gumilar/sumber : majalahsora.com

Jaipongan atos katelah di Indonesia salaku budaya jawa barat anu kedah di lestarikeun sareng di jaga ka aslian na. Tari jaipong anu nyiptakeun na nyaeta salah sahiji seniman asal Jawa Barat nu namina Gugum Gumbira sakitar tahun-1960 han kawalan niatna kanggo nyiptakeun salah-sahiji musik sareng tatarian anu di candak tina kakayaan nusantara sareng rupa rupa tradisi khususna di Jawa Barat.

Jaipongan katelah ku masyarakat di Jawa Barat ngamimitian tahun-1970han. Bijilna tatarian ti Gugum Gumilar mimitina disebut tepak tilu, anu kusabab mimiti pangembanganna ti tepak tilu(jaipongan). Karya mimiti ti Gugum Gumbira masih kenel kentel tina ucap tepak tilu (jaipongan) boh dina koreografina sareng iringannana anu saterasna janten populer kalayan tatarian jaipong.

Karya jaipongan anu munggaran mimiti di kenal ku masyarakat nyaeta tarian “Daun Pulus keser bojong”dan”rendeng bojong” anu duanana nyaeta nari duan(awewe,lalaki) joget jaipongan(tepak tilu).

Tina jaipongan bijil sababaraha ngaran anu katelah sareng tos di percaya sapertos Eli somali, sareng Tati Saleh.awal panampilan na anjeunna parantos jadi paguneman,anu ngaluarken sentral mangsrupiken Gerakan erotis sareng vulgar.

Nanging tina paparan sababaraha media cetak, nami Gugum Gumbira pada mikanyaho ku masyarakat khusuna di taun-1980han saatos tatarian jaipongan lebet ka stasiun tv TVRI di Jakarta,akibat lebet kanu stasiun TV nasional jaipongan ningkat ka pagelaran-pagelaran anu di ayakeun ku pamarentah sareng swasta.

Ku ayana jaipongan ie nambah panghasilan kanggo penggiat-penggiat seni di jawa barat ngadamel sanggar-sanggar atanapi group jaipong di jawabarat supados jaipong tiasa lewih berkembang dina sector budaya nasional jeng luar negri.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *