Ngigelan Zaman Ku Kabudayaan

Sumber ilustrasi : M. Hasanudin

Osok hariwang lamun seug ayeuna urang sadaya merhatikeun kahirupan barudakn jaman kiwari, uramina barudak anu masih rumaja jeung anu pamuda-pamudina. Parubahan anu béda pisan, jauh tina agama ogé budaya. Kecap “pamali” tinu jadi kolot geus teu dipaliré, kantenan ajaran agama sareng budaya mah asa tarebih jeung ditebihan. Ieu salahsahiji bukti yén barudak ngora téh babari pisan kaléléd ku éfék globalisasi, anu penting ngarasa gaul pasti dilakonan. 

Padahal lamun seug teu disaring, éfék glonalisasi ieu bakal ngarubah kana karakter. Pamaréntah bakal lieur deui waé, sabab pendidikan karakter anu parantos direncanakeun ku pamaréntah ngagaduhan tujuan utama, nyaéta salianti murid ngagaduhan kompentési inteléktual, ogé kedah ngagaduhan akhlak atanapi sikap anu sami hadéna. Sapertos anu diusulkeun ku Khan (2010:14) yén pendidikan karakter nyaéta pendidikan anu henteu ngan saukur nungtun sareng memupuk unggal murid ngagaduhan kompeténsi intelektual, sareng kompeténsi dina kaahlian mékanis, tapi ogé kedah difokuskeun kana pancapaian pangembangan karakter sareng bakat. Janten, jalma anu dididik kedah gaduh kompeténsi intelektual, kedah gaduh kompeténsi mékanis atanapi kaahlian parenting, sareng tiasa ngahontal pangembangan karakter sareng kamampuan diri. 

Sadaya ajaran-ajaran anu diturunkeun ti karuhun-karuhun urang sadaya pasti aya kakaitanna sareng pangembangan karakter tiap jalma. Sapertos dina pamanggih Aziz (2011: 128) anu ngajantenkeun agama sareng lingkungan kalebet faktor pangaruh kahirupan anu ageung. Agama tangtosna hubungan manusa sareng panyipta atanapi hubungan anu nangtung. Lingkungan mangrupikeun hubungan horisontal, atanapi hubungan manusa sareng manusa (interaksi sosial). 

Aya papatah anu disilibkeun kana paribasa anu sakuduna aya dina diri urang sunda, diantarana: 

  1. kedah gogog hade tagog, hartosna  ngagaduhan penampilan anu yakin, optimis, sareng karismatik; 
  2. kedah nyaur kaukur, Nyabda kedah diangkat. Hartosna kedah jaga kecap, tindakan supados henteu ngarugikeun jalma; 
  3. cangkang bulu eusi-eusi, hartosna kedah ngagaduhan otak anu hadé atanapi cerdas; 
  4. Naha siku anjeun, anu hartosna henteu mamatahan jalma tapi aranjeunna nyalira peryogi papatah batur atanapi henteu ngajantenkeun batur ngajantenkeun hadé; 
  5. sacangreud pageuh sagolek pangkék, hartosna hirup kedah gaduh prinsip; 
  6. Gindi pikir belang bayah, hartina : Boga pikiran goréng ka pada kawula.
  7. Kudu leuleus jeujeur ningali tali, nyaéta, kahirupan kedah kuat, nanggung beban naon waé anu maot, teu nyerah. 

Kiwari, pangaruh globalisasi kana kahirupan sosial méré pangaruh anu gedé pisan. Misalna parobahan interaksi sosial anu kiwari bisa silih libatkeun diantara dua nagara. Globalisasi ogé tiasa gaduh pangaruh positip sareng négatip. Positif sareng negatif hiji perkara dina globalisasi gumantung kana pangarti sareng budaya unggal nagara. 

Globalisasi tiasa pisan mangaruhan kana budaya nagara urang. Salah sahiji pangaruh tina fenomena globalisasi tiasa disawang tina sudut pandang basa sareng Paribasa. Conto efek tina fenomena globalisasi, nyaéta: Kamajuan téknologi mangrupikeun fenomena globalisasi anu tiasa ngagaduhan akibat anu positif atanapi négatip. Urang teu tiasa nyegah ieu, kusabab kamajuan téhnologi sahenteuna diperyogikeun sareng bakal salawasna mekar numutkeun jaman. Dampak négatip tina kamajuan téknologi, seueur jalma anu katipu sabab meunang informasi anu salah. 

Fenomena anu séjén tina dampak globalisasi nyaéta, ayana interaksi sosial anu nyababkeun akulturasi budaya, sapertos gaya hirup. Dampak positif tina fénoména gaya hirup anu disababkeun ku globalisasi, contona: etika kerja, disiplin, sareng hormat kanggo waktos. Deui akibat négatip tina gaya hirup alatan fenomena globalisasi kaasup ngurangan rasa hormat jeung individualisme. 

Upami urang nganggo kaarifan lokal anu tos aya, tangtosna hal-hal négatip tina pamekaran globalisasi tiasa dicegah saupami ngartos kumaha ngigelanana. Teu mustahil urang tiasa ngembangkeun kamajuan jaman anu saluyu sareng budaya salaku jati diri urang. Parobahan jaman ieu teu kudu ngaleungitkeun jati diri sareng adat anu dipigaduh ku urang salaku urang sunda, sabab kawajiban urang sadaya ngalestarikeun karakter anu nyariosna sopan, kalakuan sopan, sareng mental anu kuat. Upami urang henteu ngalenyepan karakter Sunda, maka karakter anu awon bakal ngarobah pola hirup anu geus jadi jati dirina urang sunda.

Dina ngigelan jaman, urang butuh kawijaksanaan diri, sangkan teu kaléléd ku jaman. Ku halna kitu urang sunda kudu ngarti kana naon anu jadi jati diri sangkan tetep ngajaga karakter Kasundaan anu aya dina dirina jalma Sunda.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *