Manggih Orok Awèwè!

Ilustrasi:Kronik.id

Humor – Usép, lalaki tengah tuwuh nu keur hirup dina katunggaran, pakasabana tukang rongsok nu sapopoéna cicing dijalan raya teu malire kacape, beurang, peuting hirupna sakur urusan rongsokan, tilu poé katukang, usép néang rongsokan di jalan ahmad yani, urut dus, urut botol-botol jeung sésa-sésa kadaharan pikeun ngeusian beuteungna nu kosong jadi barang udagan pikeun dirina, sabot néang rongsokan dina tumpukan runtah manéhna ninggali hiji kaahéngan anu nyampak dina panona, nyata jeung atra jabang bayi nu dibulen ku samping bari gogoakan ceurik, usép reuwas kacida ninggali orok anu teu walakaya aya dina tumpukan runtah disisi jalan, bari semu ngadégdég usép mukakeun samping nu ngabulen éta orok, bedongan samping anu kandel jadi panghiap haneut pikeun éta orok, barang kabéh bedongana dibuka goak éta orok  gogoakan katirisan, “ambuiiiing, kumaha ieu cup cup geulis ku mang urang haneutan deui ku bedong” usép nenangkeun dirina bari semu reuwas singhoréng orok téh awéwé, luyu jeung kahayang usép nu hayang boga budak awéwé nalika ngarumah tangga baheula.

 Enya pisan usép duda! 5 taun kalarung usép papisah jeung pamajikana, ieu hal anu ngabalukarkeun usép hirup tunggara dijalan raya, alatan pamajikan nu milih lalaki nu leuwih beunghar batan usép. “budak téh gogoakan baé, cup bageur cup” orok di eyong ku usép teu karasa cipanon nu murubuy maseuhan damis usép bungah jeung sedih pacampur dina ati usép “naha kamana indung bapana nya?, ku téga kuring mah hayang boga budak awéwé téh ieu meni dipiceun kacida tégana” usép ngagelendeng sorangan, katinggali orok téh ceurik baé usép geuwat laporan ka polisi disisi jalan pikeun kajadian ieu “pa, punten bade laporan” ceuk usép semu eungap sabada lumpat. “ ya pa ada laporan apa?” polisi lalu lintas semu curiga ninggali dus nu dibawa ku usép. “ieu pa, abdi mendakan orok dina dus di tumpukan runtah palih ditu” ceuk usép ka polisi “ Allahuakbar!, orok ieu téh mang? Hayu mang bawa kajero pos urang pariksakeun, kuring rek laporan heula ka komandan” ceuk polisi gura-giru. “lapor dan, ada penemuan bayi di dalam dus dijalan ahmad yani, siap laksanakan dan!” polisi nelepon rada teges nalika laporan ka komandana, teu lila ti laporan ambulan ti rumah sakit dating ka pos polisi pikeun nyalametkeun kaséhatan éta orok, laju baé éta orok dibawa ka rumah sakit pikeun pamariksaan leuwih teleb deui. “pa hatur nuhun nya pa, muga éta kolot orok bisa ditiban ku hukuman anu satara” ceuk usép bari pamit ka polisi di éta pos sabada éta orok dibawa ka rumah sakit.

Dua minggu geus kaliwat kajadian Usép manggih orok dina tumpukan runtah tea, tapi haté usép ngadak-ngadak teu reugreug jeung pansaran saha nu sabenerna éta orok jeung saha nu miceun éta orok,Usép bari ngarongsok ngahaja ngaliwat kahareupeun pos polisi jalan ahmad yani, kabeneran nu keur jaga polisi anu sarua basa Usép laporan, “Assalamualaikum pa, damang?” cek usép ngedalkeun salam “eh walaikumsalam kang,séhat kang” tembal polisi rada ngarenjag tina diukna, “jahatnya pa, jalmi nu miceun orok téa batur mah hayang gaduh murangkalih téh ieu dipiceun” Usép tonggmol langsung nyarita ka éta polisi. “heueuh kang bener, da geus katewak nu miceuna gé , biasa psk manéhna urang rancabolang cenah mah, mun teu salah Ratna ngarana” Duarrr Usép asa dibentar gelap tengah poé singhoréng nu miceun orok téh urut pamajikana anu kiwari jadi psk, cag.

Editor : Aldy Alfiandi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *