Nu Ngageugeuh Nomer Di Bioskop Heubeul Bandung

Kungsi mirengkeun aya jelema ngerok bangkong méh meunang nomer? Atawa ninggali jelema ngerokan tangkal kai? kunaon nya kira kira? Tangtu aya alesana, sabab keur jalma réa dina taun 80an geus jadi kailaharan masang nomer dina lotré nu disebut porkas jeung SDSB.


Leuwih nyoko kana ngaramal nomer nu kaluar tina tandingan maén bal, sabab jaman harita kungsi di meunangkeun ku pamaréntah, udaganana memang keur pangawangunan, ti mimiti pangwangunan jalan, wangunan pamaréntahan tug nepika operasional pikeun olahraga jeung kapamudaan.


Héran mémang sabab kungsi dilarang tapi di meunangkeun deui dina taun 80an téh, antukna loba jalma tagiwur sabab memang hadiahna gé lumayan gedé, dina jaman harita masang ukur aya dua type, aya anu lima rébu jeung sapuluh rébu, bisa sasaruana dina jaman kiwari mah jeung lima ratus rébu nepika sajuta, geus katinggali hadiahna oge tangtu badag.


Tina katagiwuran éta aya jalma nu kungsi ngobrol jeung kuring sebut baé maman salah sahiji pagawé terminal di kota bandung dina taun 80an anu kungsi maén porkas kalayan néangan nomer munjungan nu ngageugeuh gedung bioskop nu kawilang angker dikota bandung, naha enya bisa ngaluarkeun nomer? Kieu dongengna.


Maman salah sahiji nu sok mindeng masang nomer dina porkas kalayan sok meunang baé tapi geus dua kali masang nomer nu dipikahayang teu kaluar, ahéng tur anéh padahal maman kaasup jalma jago dina masang nomer.


Baluweng tur bingung tangtu jadi pangruwet dina haténa tapi kabingung téh geningan manggih tungtung maman diajak dua babaturana pikeun ritual di hiji wangunan bioskop heubeul dikota bandung anu cenah digeugeuh ku hiji mahluk.
Sabab nomer jeung hadiah jadi udagan pikeun maman ngéléhkeun rasa kasieun nepungan éta mahluk, kereteg haté maman buleud pikeun nepungan éta mahluk ceuk maman ka babaturana “kira kira kudu kumaha ? Naon baé nu kudu di siapkeun” témbal babaturana “sasajén sapuratina man tambahana getih hayam camani jeung bangkéna”, mawuran obrolan babaturan nu hiji deui méré nyaho yén syaratna nalika ritual teu meunang sieun nalika ninggali wujud éta mahluk jeung teu meunang lumpat.


Maman siap kana rupa hal resikona, maranehna nyiapkeun sasajén sapuratina laju munjungan ka wangunan bioskop angker éta, maranéhna asup ka hiji rohangan anu kawilang poék, dur baé maranehna nyeungeut menyan, haseup menyan anu ngelun minuhan rohangan beuki poék baé éta rohangan meunang kana sapuluh menit maranéhna ritual, bray baé aya cahaya caang tina sela erang-erang, tina haseup ngawujud hiji awéwé nu buukna panjang, sihungan, pinareupna badag,kalayan aya jangjangan meureun ceuk budak jaman kiwari mah sarua jeung wéwé gombél bédana aya jangjangan.
Pas bray wujudna jelas si mahluk nanya “aya naon maksud jeung udagan ngadatangkeun kami !?” Acan kungsi dijawab babaturan maman anu dua lumpat sakalumpat lampét ninggalkeun maman ngareumpak syarat nu geus ditangtukeun, maman ditinggalkeun sorangan nya antukna jadi ngilu lumpat nuturkeun babaturana.


Éta mahluk hiber tuluy meurik ka maman jeung dua babaturana tapi maman jeung dua babaturana bisa kaluar ti éta rohangan. Lian karugian teu meunang nomer maranéhna ogé dijungjurigan ku éta mahluk salila sabulan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *