Timbel Simbul Kanyaah Indung

indodel.blogspot.com

Romans – Karasa pisan nineung, geus leuwih ti sapuluh taun kuring teu kungsi ngasaan deui timbel kanyaah indung. Harita asa ku remen rada bosen lamun unggal aya kagiatan di sakola, kudu wé mekel timbel anu digulung ku daun cau. Ditambahan uyah, sambel, pucuk sampeu jeung endog meunang ngulub atawa meunang ngagoréng.

Emh, karasa pisan nineungna waktu harita diuk ngariung jeung balad. Namprakeun sakabéh bebekelan anu disiapkeun ku indung saacan indit katujuan. Rasa éra aya, pédah ngarasa bebekelan jauh tina kecap opat séhat lima sampurna. Tapi rasa sieun jeung karunya kana parjoangan indunga nu geus nyieun timbel, sambel, nyeupan daun sampeu jeung ngagoréng endog hayam anu keur sileungleuman; ngaleungitkeun sagala rasa géngsi anu nyileungleum dina diri.

Masih haneut dina rasa jeung pikiran, kuring silih tukeur jeung asaan dangeuna anu langka pisan didaharna jeung balad. Silih ciwit daging hayam, gepuk, sarimi meunang ngagoréng, sambel jeung anu lainna. Inget kénéh nalika si Firman anu nyumputkeun bebekelannana, tapi manéhna ngilu dahar pang rewogna. Nalika batur euweuh, manéhna ngadon muka timbel tuluy tuang anu kacida ngalimedna.

Lamun seug bisa ngabalikeun deui waktu, hayang pisan ngalaman kajadian saperti baheula. Saking ning ku sono pisan kana sagala pangalaman jalan hirup anu geus kaliwatan. Boa kuring bisa hirup saperti kieu téh, saréatna mah timbel anu sok diasong-asong ku indung mangsana unggal aya kagiatan. Boa kuring bisa jadi kieu téh, saréatna ku timbel indung anu ucapanna teu leupas nalika sangu diarih jeung diakeul.

Kiwari, kuring ngarasa bungahna kacida. Sabab masih dibéré kasempetan kunu maha kawasa, ngasaan deui timbel kanyaah indung anu geus sapuluh taun henteu deui ngarasaan. Rasana teu pernah robah, sarua jeung rasa nyaahna indung kanu jadi anak. Sanajan bangor saperti kuring, tapi kanyaah indung teu pernah bisa robah jeung teu pernah bisa salah.

Emh, Gusti. Mugia indung jeung bapak abdi aya dina kasugemaan hirup. Mang rébu-rébu nuhun, sabab abdi dilahirkeun ti kaluarga anu nyaahna moal aya dua na, moal aya tandinganna iwal ti kanyaah kolot ka abdi. Mugia abdi tiasa ngabagéakeun indung jeung bapak abdi, didunya sareng diakhérat.

Cag.

Related Articles

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • aisiti , 7 Oktober 2020 @ 19:09

    emmhh emut ka mamah sk nimel wae pami mekelan th

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *