Wawancara Pikaseurieun

Foto: qeepo.com

Ila keur ngahulèng diburuan imah sabari nelekeuman gado. Mikir kumaha carana sangkan geura meunang pagawèan.

“Duh, sok bararingung ari geus kieu tèh, duit teu boga, pangabutuh loba.” Ila hayoh baè kukulutus.

“La, cobaan atuh gawè di Max Print jadi design grafis. Pan manèh mah boga pangabisa nyararieun poster nukararitu tèh Tembal Ma Aan di jèro imah.

“Oh nu ceuk si Rahmat tèa , atos ma dicobaan ngirimkeun lamaran ngan can aya panggilan.”

“Heuuh, atuh sabar wèh.”Ma Aan ngupahan.

Teu kungsi lila kurunyung si Rahmat ka imah. “Ilaaaa, ilaaaa, Ceu aya si ila?.”

“Lain mah Assalamualaikum kalah gogorowokan manèh mah.Tuh aya di pipir keur ngarumas diri.” Ma Aan nunjukeun Ila nu angger kènèh keur belekeuman gado na.

“La, arurang duaan menang pangiilan wawancara isuk ka Max Print!.”

“Nu bener maneh mat?.”

“Lamun bohong mah urang moal sabungah ieu mereun. Ieu urang menang email. Manèh kan kamari pas daftar dinu HP urang ogè, jadi bèwara na kanu HP urang. Isuk tèh kudu make baju hideung bodas nu rapih ceunah.”

“Ah Alhamdulillah  ari kitu mah. Isuk inditna urang bareng heuh.” Illa ngomong sabari nepak punduk si Rahmat.

Isukna boh Ila atawa si Rahmat geus rarapih. Niat rèk indit wawancara.

Pas nepi kantor, nepi ka bagèan Ila nu diwawancara.

“Wilujeng ènjing pa?” Ila bari cengos sura seuri.

“Wilujeng ènjing, Ila Nurlela nya. Kè sakedap naha ngangge acukna welang-welang kieu, jeung aya gambar si spongebob an deuih.” Sanggem menejer HRD Max Print.

“Muhun pak, kapanan kedah nganggè hideung bodas. Ieu hiji-hijina acuk hideung bodas dibumi abdi mah.” Ila nagajwab ku bengeut watados. Pa menejer ngan sauukur gigideug.

“Tos mineng ngadamelan poster, spanduk atanapi pamflet online neng Ila?” Pertanyaan kahiji ti menejer.

“Alhamdulillah pa tos seeur pangalaman nu kararitu mah.” Illa ngajawab bari nulak nilik poster nu aya dina tembok. “Abi tiasa langkung saè tibatan poster kenging Deden Rukmana, kan poster èta mah rada teu mantes nya pa katinggalna, upami kenging abi mah tos teu kenging ditaros deui bakal puas wè ninggal hasilna.” Si menejer gigideg deui ngadènge jawaban ila.

“Upami neng ila katampi didieu, palay gajih sabaraha?” Pertanyaan nu kadua.

“Ah teu kenging ageung-ageung pa.5 juta gè cekap abdi mah. Kangge bensin, jajan, kuota, kangge masihan ka si ema, tatangga, sodakoh kanu teu mampu. Cekap pa sakitu 5 juta.” Si manajer ngangkat sabeulah halisna kaluhur.

“Cik, ayeuna bapa gaduh dua conto poster saur neng ila mana nu sae diantara dua ieu, boh dina teknik na atanapi eusina.” Si amanajer nanya deui

“Teu aya nu saè saur abi mah pa.”

“Naha?” tèmbal si menejer.

“Sabab èta mah nungadamel na Deden Rukmana, sanes abi nu ngadamelna.” Ila ngajawab bari ningali ngaran nu ngajieun poster di baris poster pang handapna.

“Oh, muhun-muhun. Neng Ila antosan tilu dinten deui kin hasilna bakal dibewarakeun ka email Neng Ila. Katampi atanapi henteuna.Hatur nuhun.” Ila langsung kaluar ruangan nepungan Rahmat nu geus di wawancara ogè.

“La manèh mah untung euy di wawancara langsung ku Menejer na, bisa panggih jeung Pa Deden Rukmana. Biasana mah lamun di wawancara ku Pa Deden geus bakal pasti katarima. Ila bengeutna ngadadak sepa. Nyadar kanu kasalahan na nu konyol

“Naha ai manèh bet kukulutus?” Rahmat ningali Ila nu nyekeulan huluna bari kukulutus.

“Ah aing euy manèh mah teu ngabejaan, sugan tèh saha Deden Rukmana tèh. Euh pasrah aing mah katarima hèg teu kajeun. Geus èra ieu bengeut. Hayu ah balik.”

Ila balik bari mikiran kajadian wawancara bieu, nepi imah meus-meus ngomong sorangan “Euh ilaaa naha ari manèh bet boloho.”

Editor : Muhamad Hasanudin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *