Pasanggiri Carpon 2021

Sampurasun Warga Jabar!!!

Baraya resep narulis? Hayu cuang iluan pasanggiri nulis carpon nu aya di Wasunda.com. Baraya tiasa ningal heula ingpo ngeunaan hadiahna, tuluy sababaraha hal nu janten saratna, sareng saha waé nu janten juri-jurina di handap ieu.

5/5

Persyaratan

1. Patandang milih 1 téma (dina sacarpon) tina 3 téma nu sayagikeun, nyaeta: Humor, Roman, Misteri.
2. Nuturkeun aturan penulisan carpon dihandap.
3. Wajib nga-follow akun Instagram @wartaaslisunda, jeung Facebook @wasundanews.
4. Eusi data diri, buktos follow (di-screenshot) sarta file Doc. Carpon ka Gform : http://bit.ly/carponwasunda. Teu langkung ti kaping 2 Mei 2021

Hadiah

Pinunjul Ka-1 (Rp.1.000.000 + Sertfikat)

Pinunjul Ka-2 (Rp.700.000 + Sertifikat)

Pinunjul Ka-3 (Rp.500.000 + Sertifikat)

3 Carpon Terpilih (@Rp.300.000 + e-Sertifikat)

5/5

Aturan Penulisan Carpon

1.Naskah ditulis dina basa sunda nu saluyu jeung palanggeran éjahan basa Sunda (Sunda baku)

2. Carpon diwangun ku 300 tepi ka 1000 kecap, ngagunakeun font Times New Roman ukuran 12, spasi 1.

3. Naskah carpon kudu rata katuhu-kénca (di-justify).

4. Naskah ditulis ngagunakeun MS Word jeung disimpen dina wangun doc. Kalawan format nama file na [NamaLengkap]-[JudulCarpon].Doc, contoh (AhmadNasir-ParebutLanglayangan.doc).

5. Format MS Word: ukuran A4 kalayan margin 3 cm.

6. Naskah Carpon kudu orisinil.

7. Naskah Carpon can kungsi diapungkeun di media citak, éléktronik atawa onlén jeung naskah carpon keur teu dina kaayaan pasanggiri lianna.

8. Naskah carpon nu geus dikirim jadi hak milik Wasunda.com.

9. Naskah Carpon teu ngandung unsur pornografi jeung SARA.

10. Panata calagara miboga hak pikeun nga-diskualifikasi patandang saumpama ngasupkeun unsur négatip di jeroning naskah.

11. Panata calagara miboga hak pikeun nga-diskualifikasi patandang saumpama teu tuhu kana aturan nulis nu aya.

12. Panata calagara miboga hak pikeun ngabatalkeun katangtuanna, saumpama di sababaraha poé kahareupna dipikanyaho karya nu meunangkeun pasanggiri ngareumpak karya cipta batur (plagiat) atawa milu pasanggiri nu sarupa atawa geus diapungkeun di koran atawa majalah.

Para Juri

Teddi Muhtadin

Sékrétaris Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDP-BS) Unpad. Buku-bukuna nu geus medal, di antarana Ning (kumpulan sajak, 2008), Lain (Ukur), Éta (kumpulan éséy, 2020) jsb.

Chye Retty Isnendes

Pupuhu Paguyuban Sastrawati Sunda (PATREM), Sèkrètaris Dèwan Kasenian Kota Bandung, minangka Pembina di komunitas House of Varman saprak warsih 2020 (Bares Kolot/ Consultative Assembly) utamana di Varman Institut (Widang Atikan).

Rosyid E. Abby

Pamingpin Redaksi Surat kabar Mingguan (SKM) Sunda “Galura”, Grup ”Pikiran Rakyat” Bandung. Redaktur Sastra jeung Budaya Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung.

Aya keneh anu kirang tangtos? Atawa aya anu hoyong ditaroskeun?