Kidalang

Ngaregepkeun Kidalang

Peuting ieu si Kabayan diuk dina dipan haereupeun imahna. Siraru ting geleber ngurilingan lampu anu ngagantung, sora bancét di sawah…